Deti 3-6 rokov

Pohybová príprava
Tréningy zameriavame na rozvoj pohybových schopností ako behanie, skákanie, ťahanie, tlačenie, plazenie, padanie, atď.
Našim cieľom je, naučiť deti:
Koordinovať svoje pohyby, zvládnuť pohyby do všetkých strán/rovín (napr. chôdza po štyroch v pred, vzad, do strán).
Orientovať sa v priestore (napr. spraviť rovný kotúľ).
Zlepšovať u detí:
Reakčné schopnosti (napr. chytať letiaci predmet do dvoch/jednej ruky).

Deti a mládež 6-13 rokov

Pohybová príprava s prvkami sebaobrany
Tréningy zameriavame na rozvoj pohybových schopností (viď. deti 3-6 rokov, ale už v ťažších pozíciách, napr. na jednej nohe, s odporom, atď.).
Našim cieľom je naučiť deti a mládež: Koordinovať svoje pohyby (napr. spraviť drep, zdvihnúť bremeno, preskočiť prekážku, chodiť po rukách).
Orientovať sa v priestore (napr. spraviť rondat, kotúľ letmo, premet, stojku na rukách, salto).
Prvky sebaobrany (hody, podmety, údery a kopy).
Našim cieľom je zlepšovať u detí a mládeže: Reakčné schopnosti (napr. chytať, z rôznych strán a pozícii, letiaci predmet).
Fyzické schopnosti (napr. cvičenia s vlastnou váhou, ale aj s bremenami).

Deti a mládež 8-13 rokov

Úpolové/bojové športy (zápasenie, džudo, BJJ, thajský box a box)
Tréningy zameriavame na učenie sa techník úpolových/bojových športov, ako zápasenie, džudo, grappling, thajský box a box, tj. športov využívajúcich hody, podmety, páky, škrtenia, údery a kopy.

Od 14 rokov a dospelí

Thajský box
Tréningy zameriavame na učenie sa a rozvoj techník, primárne postojových bojových športov, ako thajský box a box, tj. športov využívajúcich údery a kopy.
Zápasenie a grappling
Tréningy zameriavame na učenie sa a rozvoj techník, bojových športov, ako zápasenie, džudo, grappling, tj. športov využívajúcich hody, podmety, páky a škrtenia.