Platí od 11.9.2023

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Cenník

Deti a mládež

50.00na mesiac

+ súrodenec 30.00 € na mesiac

Jednorazový tréning 10.00 €

Mesačný vstup zahŕňa pre deti od 6-13 rokov tréningy pohybovej prípravy aj úpolové/bojové športy.

Od 14 rokov a dospelí

70.00na mesiac

Jednorazový tréning 10.00 €

Mesačný vstup zahŕňa tréningy thajského boxu, zápasenia, grapplingu, kondície a posilňovne GYM1.