Športový klub pre deti, mládež
a dospelých.

Trénujeme:
  • Deti 3-6 rokov - pohybová príprava
  • Deti a mládež 6-13 rokov - pohybová príprava s prvkami sebaobrany
  • Deti a mládež 8-13 rokov - úpolové/bojové športy (zápasenie, džudo, BJJ, thajský box a box)
  • Od 14 rokov a dospelí - thajský box, zápasenie a grappling

Tréneri

Tréneri a doživotní žiaci
vo svojej oblasti.